اختلال شبکه ۵G درهواشناسی

شبکه5G

اینترنت ۵G موجب اختلال در پیش بینی وضعیت هوا میشود از آنجا که شبکه های نسل پنجم اینترنت همراه از فرکانس هایی استفاده می کنند که شباهت زیادی به سیگنال ماهواره های آب و هوایی دارد، احتمال ایجاد اختلال در عملیات این ماهواره ها وجود دارد.محققان آمریکایی که تاثیر نشتی شبکه های ۵G بر پیش […]