ارائه سفته دیجیتال در راستای اعطای تسهیلات به مشاغل

سفته

راه اندازی سفته دیجیتال و ارائه تسهیلات الکترونیکی

در پی جهش دیجیتالی دنیا در اثر همه گیری ویروس کرونا،علی عبداللهی ، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند،در جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی،تحقق دولت الکترونیک و ایجاد زمینه خدمات رسانی الکترونیکی  و هوشمند سازی سازمانی بیش از پیش در راستای کاهش مراجعه حضوری افراد را مهم و فوری تلقی نمود.

وی در ادامه صحبت ها خاطر نشان نمود:ارائه تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده در زمان شیوع کرونا در اولویت برنامه های شورای عالی فضای مجازی می باشد.همچنین علی عبداللهی گزارشی مبنی بر روند غملکرد سفته الکترونیک را در اختیار مجلس قرار داد.

وی افزود این زمینه در جهت خدمات رسانی در حال حاضر در اختیار بانک ملی می باشد. اما این دلیل بر عدم اختیار سایر بانک ها و موسسات مالی در جهت استفاده از این عملکرد هوشمند نمی شود. سایر بانک ها با ارائه درخواست خود به مرکز فناوری اطلاعات و توسعه هوشمند،پس از بررسی زیر ساخت فنی بانکی این سرویس در اختیارشان قرار می گیرد.

عملکرد هوشمند

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه هوشمند کشور در ادامه اجلاس در حوزه دولت الکترونیک و ارائه سفته دیجیتال به این مورد نیز اشاره نمود که این روند توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صمت محقق گردیده است.

دولت الکترونیک

اهداف و مزایای دولت الکترونیک در هر کشور

۱- ارائه خدمات الکترونیک بجای خدمات حضوری

۲-اطلاع رسانی الکترونیکی

۳- کاهش تشریفات دست و پا گیر

۴- تامین رضایت شهروندان

۵- افزایش اقتدار ملی

۶- توسعه مشارکت مردمی

۷- افزایش بهره وری

۸- تصمیم گیری سریع

۹- اثرات مثبت زیست محیطی

۱۰- کارآفرینی

خدمات دولت الکترونیک

 1. پرداخت
 2. خدمات یک بار مصرف دولتی
 3. خدمات مشاوره از راه دور
 4. خدمات دلالی
 5. فرمهای الکترونیکی
 6. نظر خواهی
 7. کاریابی
 8. ارائه داده‌های آماری
 9. خدمات بازار
 10. خدمات پلیس الکترونیکی
 11. خدمات سیاستگذاری الکترونیکی
 12. رای‌گیری
 13. خدمات ثبت الکترونیکی