اخبار دنیای فناوری و هوش مصنوعی

اینترنت

تلاش ایالت متحده آمریکا برای دستیابی به اینترنت کوانتومی در سال گذشته محققان اتریشی با ثبت رکورد سفر ۵۰ کیلیومتری نور و ماده به صورت درهم تنیده، پایه و اساس تحقق اینترنت کوانتومی را بستر سازی نمودند.دنیای به ظاهر ابهامی و در باطن واقعی مکانیک کوانتومی که خود ترکیبی از خیال و واقعیت است این […]