ایران دومین تولیدکننده دستگاه درمان تومور مغزی

تومور مغزی

ایران دومین دارنده فناوری درمان تومور مغزی می باشد ایران دومین تولید کننده دستگاه درمان تومور مغزی در جهان می باشد. این فناوری پیش از این تنها به یک شرکت از رژیم صهیونیستی تعلق داشت. هم اکنون این دستگاه که بر پایه میدان های الکتریکی کار می کند و علاوه بر کنترل رشد تومورهای مغزی […]