سامانه تامین اجتماعی برای شاغلان کسب و کارهای مجازی راه اندازی شد

سازمان تامین اجتماعی

سامانه ای برای شاغلان دور کار کسب و کار های مجازی

سامانه ای که تمامی خدمات تامین اجتماعی را همانند سایر افراد همچون کارمندان و کارگران برای شاغلان کسب و کار های مجازی فراهم آورده است.

این سامانه با نام سامانه تامین اجتماعی شاغلان دور کار کسب و کار های مجازی ، راهکاری مناسب برای افراد بدون شرایط استخدامی و فریلنسرها است که امکانات ذکر شده را با همکاری دو حوزه شرکت های نوآور و اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی فراهم می آورد.

این سامانه در سال۹۷ نهایی و بعد از گذشت دو سال به بهره برداری رسید.این ممکن، در حال جاضر در دسترس افرادی قرار دارد که در شرکت های عضو در اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی عضو باشند.

ابراهیم شهابی رئیس اداره تعمیم بیمه های اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی در این باره گفت :

بعد از اینکه افراد حاضر از طریق سامانه به سازمان معرفی شدند ، فرایند بهره مندی از تعهدات سازمان را طی خواهند نمود. در طی این روند با معرفی نامه ای که همکاران ما دریافت می کنند. احراز هویت اولیه صورت میگیرد.

همچنین شهابی در بازه ای از صحبت ها درباره چالش های استارت آپ ها در  زمینه بیمه گفت :

قانون تامین اجتماعی زمانی تصویب شد که ما بحث کسب و کارهای مجازی را نداشتیم و باید قوانین  تامین اجتماعی به نسبت شرایط روز به روز رسانی شده  و تفسیر آن تغییر کند.محل این تغییر نیز اداره کل وصول حق بیمهء اداره کل تامین اجتماعی است.

نکات ضمیمه در باب عملگرایی سامانه

  • افرادی که از این نوع بیمه استفاده می کنند ، به خاطر عدم مشمولیت در قانون کار ، از مزایای بیمه بیکاری برخوردار نمی شوند. به گفته شهابی : مبنای پرداخت بیمه را برای سال جاری ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار می باشد.
بیمه بیکاری
  • افرادی که با عنوان بیمه اجباری وارد این سامانه می شوند حداکثر سن مجاز برای آن ها ۵۰ سال می باشد.
  • افرادی که سابقه پرداخت بیمه قبلی نزد سازمان داشته باشند ، این سابقه به سن آنها اضافه می شود.

لیست خدمات سازمان تامین اجتماعی

_غرامت دستمزد ایام بیماری

_ کمک هزینه بارداری

_ کمک هزینه ازدواج

_کمک هزینه کفن و دفن

_بیمه بیکاری

_حمایت در برابر حوادث و بیماری ها

_مستمری بازماندگان

_مستمری بازنشستگی

_ مستمری از کارافتادگی

بازنشستگان

_فشار خون

_دیابت

_آلزایمر

_دهان و دندان

_طب سنتی

کارفرمایان

_ابلاغ الکترونیکی احکا