شرکت اپل در راستای استفاده از سوخت هیدروژنی ۲۰۲۰

اپل

اپل از سوخت هیدروژنی در فناوری آتی خود بهره می برد شرکت اپل در سال ها اخیرصنعت خود، در خصوص آلودگی‌های ایجاد شده توسط باتری‌های لیتیوم یون برای محیط زیست نگرانی هایی را مطرح نمود. به دلیل آسیب های محیط زیستی این مدل باتری شرکت اپل  به دنبال جایگزین کردن آن با از سلول‌های سوختی […]