آمار فناوری و تکنولوژی جهانی پیرامون ابر رایانه ها

abar

ابررایانه ، به رایانه های پیشرو در زمینه میزان ظرفیت محاسبه در واحد زمان  اطلاق می شود. طبق آخرین اخبار حاضر آمریکا و ژاپن در صدر توسعه آفرینان این زمینه می باشند. مطالعه بیشتر در خصوص ابررایانه ها : استفاده های عمومی از ابررایانه ها کاربرد ابر رایانه ها برای حل محاسبات سنگین و سخت […]