پلیس فتا: استارت آپ های کشوری کم توجه به تامین زیرساخت های امنیتی

امنیت استارت آپ

داوود معظمی گودرزی ، در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ، در افتتاحیه مجازی نهمین نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۰ در پارک فناوری پردیس گفت : در هر فعالیتی با مضمون استارت آپی ،امنیت پایه مهمی به شمار می رود.فقدان این مقوله به معنای واقعی پایان یک استارت آپ است. مسائل زیر ساختی از جمله :پهنای باند، دیتاسنتر، […]