آخرین آمار ویروس کرونا(کووید۱۹) در ایران و جهان

کروناویروس

۹۹/۰۹/۱۷

سخنگوی وزارت بهداشت در ارتباط با آمار جدید کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داده است . امار مبتلایان جدید ۱۰ هزار و ۸۲۷ نفر ، آمار بستری شدگان از شمار مبتلایان ۱۶۹۱ نفر ، تعداد بهبود یافتگان و ترخیص شدگان ۷۴۲ هزار و ۹۵۵ نفر ، تعداد جان باختگان کشوری نیز طی این بازه زمانی ۲۸۴ نفر می باشد.

۹۹/۰۹/۱۶

تعداد مبتلایان جدید طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۲ هزار و ۱۵۱ نفر گزارش شده است که از بین مبتلایان شناسایی شده  تعداد ۱۵۶۲ نفر بستری شده اند. تعداد بهبود یافتگان و ترخیص شدگان نیز از ابتدا تاکنون  ۷۱۹ نفر و ۷۰۸ نفر بوده است. آمار جان باخختگان کشوری نیز طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۲۱ نفر اعلام گردیده است.

۹۹/۰۹/۱۱

طبق سخنان سخنگوی وزارت بهداشت آمار و ارقام شیوع ویروس کرونا در کشور به شرح زیر می باشد :

تعداد مبتلایان جدید ۱۳ هزار و۸۸۱ نفر ،  از شمار مبتلایان شناسایی شده تعداد ۲۲۳۷ هزار نفر بستری شده و تحت مراقبت کادر درمانی می باشند.تعداد جان باختگان کشوری در اثر ابتلا به کرونا ۳۸۲ نفر اعلام گردید. تعداد بهبود یافتگان و ترخیص شدگان از ابتدا تاکنون ۶۷۷ هزار و ۹۶۳ نفر می باشد.

۹۹/۰۹/۰۸

سخنگوی وزارت بهداشت از  آمار جدید کرونا در کشور اطلاع داد . مشروح اخرین آمار کووید ۱۹ در کشور به شرح زیر می باشد :  مبتلایان جدید ۱۳ هزار و ۴۰۲ نفر  ، تعداد بستری شدگان از آمار مبتلایان ۱۸۲۴ نفر ، تعداد بهبود یافتگان و ترخیص شدگان از ابتدا تا کنون ۶۴۸ هزار و ۸۳۱ نفر ،تعداد جان باختگان طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۹۱ نفر اعلام گردید.

۹۹/۰۹/۰۵

مشروح اخرین اخبار کرونا در کشور : تعداد مبتلایان جدید ۱۳ هزار و ۸۴۳  نفر ، تعداد بستری شدگان ۲۳۷۰ نفر ،  تعداد بهبود یافتگان و ترخیص شدگان ۶۲۵ هزار و ۶۰۶ نفر ،تعداد جان باختگان ۴۶۹ نفر می باشد.

۹۹/۰۸/۲۹

سخنگوی وزارت بهداشت در رابطه با آمار جدید کرونا در کشور گفت : تعداد مبتلایان جدید طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۳ هزار و ۲۲۳ نفر اعلام گردیده است. از شمار مبتلایان شناسایی شده ۲۹۳۸ نفر بستری شده و تحت مراقبت کادر درمانی قرار دارند. تعداد بهبود یافتگان این بیماری از ابتدا تا کنون در کشور ۵۸۳ هزار و ۷۰۴ نفر بوده است . متاسفانه تعداد جان باختگان کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته ،۴۷۶ نفر اعلام گردیده است که با احتساب این آمار تعداد کل جان باختگان کشوری از ابتدا تا کنون در اثر ابتلا به کووید ۱۹ ، ۴۳ هزار و۴۱۷ نفر می باشد.

۹۹/۰۸/۲۰

براساس معیار های قطعی تشخیصی تعداد مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در کشور ۱۰ هزار و ۳۳۹ نفر میباشد. تعداد مبتلایان بستری شده ۳۰۸۸ نفر اعلام گردیده است. تعداد جان باختگان نیز از ابتدا تا کنون در کشور ۴۵۳ نفراعلام شده است. تعداد بهبود یافتگان از ابتدا تا کنون در کشور ۵۳۰ هزار و ۶۹۴ نفر می باشد.

۹۹/۰۸/۱۹

طبق سخنان سخنگوی وزارت بهداشت ،آمار جدید کشوری مبنی بر شیوع ویروس کرونا به شرح زیر می باشد:   تعداد مبتلایان جدید ۱۰ هزار ۴۶۳ نفر ، تعداد بستری شدگان ۳۵۷۴ نفر ، تعداد بهبود یافتگان از ابتدا تا کنون ۵۲۵ هزار و ۶۴۱ نفر ، تعداد جان باختگان  بر اثر ابتلا به ویروس کرونا نیز طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۵۸ نفر گزارش شده است.

۹۹/۰۸/۱۸

تعداد مبتلایان جدید طی ۲۴ ساعت گذشته در کشور ، ۹۲۳۶ نفر اعلام گردید. از این آمار تعداد ۲۷۱۲ نفر بستری و تحت مراقبت کادر درمانی میباشند. متاسفانه در طی این زمان تعداد جان باختگان به ۴۵۹ نفر رسیده است . تعداد بهبود یافتگان نیز از ابتدا تا کنون ۵۲۰ هزار و۳۲۹ نفر می باشد.

۹۹/۰۸/۱۴

آمار مبتلایان جدید کرونا در کشور  ۸۴۵۲ نفر می باشد. از این تعداد ۲۸۵۲ نفر بستری شده و تحت مراقبت کادر درمانی می باشند. تعداد کل بهبود یافتگان از ابتدا تا کنون در کشور ۵۰۰ هزار و ۴۰۰ نفر بوده است . در این بین تعداد جان باختگان طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۱۹ نفر اعلام گردیه است.

۹۹/۰۸/۱۰

طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۴۳۴ نفر در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخته اند. آمار مبتلایان جدید کشوری نیز ۷۷۱۹ نفر می باشد که از این تعداد ، ۲۳۸۹ نفر بستری شده و تحت مراقبت کادر درمانی قرار دارند.  تعداد بهبود یافتگان و ترخیص شدگان کشوری نیز تا به امروز ۴۸۶ هزار ۶۹۱ نفر اعلام گردیده است.

۹۹/۰۸/۱۰

آمار بیماران و مبتلایان جدید کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته ۷۸۲۰ نفر مبتلای جدید شناسایی گردید که از این آمار ۲۴۱۷ نفر بستری شده و تحت مراقبت می باشند.تعداد بهبود یافتگان این بیمار تا به امروز ۴۱۸ هزار و ۹۳۰ نفر بوده است. تعداد جان باختگان کشوری نیز در اثر ابتلا به ویروس ۳۸۶ نفر می باشد.

۹۹/۰۸/۰۷

تعداد مبتلایان جدید به ویروس کرونا در کشور ۶۸۲۴ نفر اعلام گردیده است . شمار بهبود یافتگان این بیماری از ابتدا تا کنون ۴۶۷ هزار و۹۱۷ نفر می باشد. متاسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته شمار جان باختگان کشوری در اثر ابتلا به کووید ۱۹، ۴۱۵ نفر گزارش شده است.

۹۹/۰۸/۰۶

مبتلایان جدید به ویروس کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۶۹۸ نفر اعلام گردید. از بین مبتلایان تعداد ۲۴۹۵ نفر بستری و تحت مراقبت کادر درمانی قرار دارند. متاسفانه تعداد جان باختگان طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ظهر امروز ۳۴۶ نفر اعلام شده است. شمار بهبود یافتگان این بیماری نیز از ابتدا تا کنون ۴۶۳هزار و ۶۱۱ نفر می باشد.

۹۹/۰۸/۰۳

طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۸۱۴ نفر بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی گردید . از این آمار تعداد ۲۱۶۹ نفر بستری شده اند . متاسفانه طی این بازه زمانی تعداد جان باختگان این بیماری در کشور ۳۳۵ نفر اعلام گردیده است. شمار بهبود یافتگان نیز از ابتدا تا کنون ۴۵۰ هزار و ۸۹۱ نفر می باشد.

۹۹/۰۷/۲۳

آمار امروز ویروس کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته، طبق سخنان سخنگوی وزارت بهداشت به شرح زیر میباشد:

 تعداد مبتلایان جدید ۴۸۳۰ نفر /  تعداد بستری شدگان از بین مبتلایان ۲۲۳۷ نفر / تعداد جان باختگان ۲۷۹ نفر / تعداد بهبود یافتگان از ابتدا تاکنون ۴۱۴ هزار و ۸۳۱ نفر .

۹۹/۰۷/۲۲

تعداد مبتلایان طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۱۰۸ نفر ،تعداد بستری شدگان ۱۹۴۹ نفر،تعداد جان باختگان ۲۵۴ نفر ، تعداد کل بهبود یافتگان از ابتدا تاکنون ۴۱۱ هزار و۸۴۰ نفر می باشد. 

۹۹/۰۷/۱۹

براساس معیارهای قطعی تشخیصی در کشور تعداد ۳۸۷۵ نفر مبتلای جدید به ویروس کرونا در کشور شناسایی شده است که از این آمار تعداد ۱۲۷۳ نفر بستری و در مراکز درمانی تحت مراقبت می باشند. تعداد جان باختگان طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۹۵ نفر اعلام گردید. همچنین شمار بهبود یافتگان از ویروس کرونا در کشور ، از ابتدا تا کنون ۴۰۳ هزار و۹۵۰ نفر می باشد.

۹۹/۰۷/۱۵

تعداد مبتلایان جدید به ویروس کرونا در کشور ۴۱۵۱ نفر اعلام گردید.از این آمار تعداد ۲۱۲۷ نفر بستری شده اند.متاسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۲۷ نفر جان باخته اند. از ابتدا تا کنون نیز در کشور تعداد کل بهبودیافتگان ۳۹۴ هزار و ۸۰۰ نفر می باشد.

۹۹/۰۷/۱۴

سخنگوی وزارت بهداشت از تعداد ۳۹۰۲ نفر مبتلای جدید به ویروس کرونا در طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد که طی این زمان ۲۳۵ نفر نیز در اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده اند. از بین مبتلایان فوق تعداد ۱۹۵۳ نفر در مراکز درمانی بستری و تحت مراقبت شدید قرار دارند.

طبق گفته های حسین کرمانپور مدیر درمانگاه اوژانس بیمارستان سینا ، در پاییز جاری احتمال مبتلا شدن همگان به ویروس کرونا با توجه به عدم رعایت عموم مردم در مراکز عمومی اجتماع ، بسیار زیاد می باشد.وی علاوه بر تلنگر در رابطه با عدم رعایت بهداشت همگانی در کشور گفت : آمار درگیری اطفال به کرونا بیــــــــش از سایرین می باشد . طبق آمار جدید تاکنون بیــش از ۳۰ هزار فرد زیر ۱۸ سال به کرونا مبتلا شده اند. از این آمار نزدیک به ۳۰۰ نفر فوت کرده اند.

۹۹/۰۷/۱۳

بر اساس معیار قطعی تشخیصی تعداد جان باختگان کرونا در طول ۲۴ ساعت گذشته ۲۱۱ نفر اعلام گردید. تعداد مبتلایان جدید به ویروس کرونا نیز ۳۶۵۳ نفر می باشد که از این آمار تعداد ۱۴۸۳ نفر در مراکز درمانی و بیمارستان ها بستری شده اند. از ابتدا تا کنون در کشور تعداد بهبود یافتگان از ویروس کرونا ۳۸۹ هزار و ۹۶۶ نفر می باشد.

۹۹/۰۷/۱۲

تعداد مبتلایان به کرونا ویروس طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۵۲۳ نفر گزارش شده است که ازین آمار تعداد ۱۴۰۴ نفر در مراکز درمانی بستری میباشند. تعداد جان باختگان در طول ۲۴ ساعت گذشته ۱۷۹ نفر اعلام گردید. تعداد بهبود یافتگان نیز از ابتدا تا کنون ۳۸۷ هزار و ۶۷۵  نفر می باشد.

۹۹/۰۷/۰۹

براساس معیار قطعی تشخیصی تعداد مبتلایان جدید کرونا در کشور ۳۵۸۲ نفراعلام گردید. با احتساب این آمار تعداد کل مبتلایان به کرونا در کشور به ۴۵۷ هزار و ۲۱۹ نفر رسیده است. تعداد کل بهبود یافتگان از ویروس کرونا در کشور ۳۸۰ هزار و ۹۵۶ نفر می باشد. طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۱۸۳ نفر از هموطنان در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخته اند.

۹۹/۰۷/۰۸

تعداد مبتلایان جدید کرونا در کشور طی ۲۴ شاعت گذشته ، ۳۶۷۷ نفر اعلام گردید. از این آمار مبتلایان تعداد ۱۸۴۷ نفر بستری و در مراکز درمانی تحت مراقبت می باشند. تعداد کل بهبود یافتگان در کشور از ابتدا تا کنون ۳۷۸هزار  و ۷۲۷  نفر می باشد. تعداد جان باختگان نیز در طول ۲۴ ساعت گذشته ۲۰۷ نفر اعلام گردید.

۹۹/۰۷/۰۷

بنابر تازه ترین آمار ها ، تعداد مبتلایان جدید کرونا در کشور ۳۵۱۲ نفر اعلام گردید.تعداد بستری شدگان این بیماری طی ۲۴ ساعت گذشته و همچنین جان باختگان در اثر کرونا به ترتیب ۱۵۱۴ نفر و۱۹۰ نفر می باشد. تعداد کل بهبود یافتگان کرونایی در کشور ۳۷۶ هزار  و ۵۳۱ نفر می باشد.

۹۹/۰۷/۰۲

بر اساس معیار قطعی تشخیصی تعداد ۳۶۰۵ نفر مبتلای جدید در کشور شناسایی گردید. از این آمار تعداد ۱۵۹۴ نفر بستری و تحت مراقبت کادر درمانی می باشند. متاسفانه تعداد جان باختگان طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۸۴ نفر اعلام گردید. تعداد کل بهبود یافتگان کرونایی در کشور از ابتدا تا کنون ۳۶۵ هزار و ۸۴۶ نفر می باشد.

۹۹/۰۷/۰۱

طی ۲۴ ساعت گذشته در ایران ، کرونا ویروس تعداد ۳۷۱۲ نفر مبتلای جدید به دنبال داشته است که از این آمار ، تعداد ۱۸۱۷ نفر بستری و تحت مراقبت کادر درمانی می باشند.در طول ۲۴ ساعت گذشته منتهی به امروز تعداد ۱۷۸ نفر جان باخته در اثر ابتلا به کرونا اعلام گردید. از ابتدا تا کنون نیز تعداد کل بهبود یافتگان کرونایی در کشور ۳۶۳ هزار و ۷۳۷ نفر می باشد.

کرونا ویروس همچنان در ۲۱۳ کشور در کل جهان شیوع و همچنان قربانی می گیرد. طی تازه ترین اخبار جهانی  آمریکا با دارا بودن تعداد ۷,۰۴۶,۲۱۶ نفر مبتلا و ۲۰۴,۵۰۶ هزار قربانی رتبه اول مرگ و میر و ابتلا به این ویروس را دارد.ایران نیز با دارا بودن ۴۲۵,۴۱۸ هزار مبتلا به کووید ۱۹، رتبه ۱۳ جهانی را در شیوع کرونا دارا می باشد.

۹۹/۰۶/۲۹

طبق آخرین نتایج آزمایشات در ایران ، تعداد مبتلایان جدید به کرونا ۲۸۴۵ نفر اعلام گردید. از این آمار تعداد ۱۱۴۹ نفر در مراکز درمانی بستری شده اند. متاسفانه در طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۱۶۶ نفر از هموطنان در اثر ابتلا به کرونا جان باخته اند. از ابتدا تاکنون خوشبختانه تعداد ۳۵۷ هزار و۶۳۲ نفر بهبود یافته و از بیمارستان ها ترخیص شده اند.

۹۹/۰۶/۲۴

طبق آخرین گزارشات سخنگوی وزارت بهداشت آمار کنونی کرونا را در کشور به شرح ذیل اعلام نمود :

تعداد مبتلایان جدید ۲۶۱۹ نفر / تعداد مبتلایا بستری شده در مراکز درمانی ۱۳۸۲ نفر / تعداد بهبود یافتگان و ترخیص شدگان از بیمارستان ۳۴۸ هزار و ۱۳ نفر / تعداد جان باختگان طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۵۶ نفر می باشد.

۹۹/۰۶/۲۳

دکتر سیما سادات لاری،آمار جدید کرونا در ایران را به شرح ذیل اعلام نمود: تعداد مبتلایان جدید ۱۱۳۹ نفر / تعداد بستری شدگان کرونایی ۱۱۳۸ نفر / تعداد بهبود یافتگان از ابتدا تا کنون ۳۴۴ هزار و۵۱۶ نفر/ تعداد جان باختگان طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۶ نفر می باشد.

۹۹/۰۶/۲۲

دکتر سیما سادات لاری در نشست خبری خود در مورد آمار ویروس کرونا در کشور اعلام نمود: تعداد مبتلایان جدید در کشور ۲۱۳۹ نفر / تعداد بیماران و مبتلایان بستری شده از مجموع مبتلایان جدید ۱۱۳۸ نفر / تعداد کل بهبود یافتگان و ترخیص شدگان ۳۴۴ هزار و ۵۱۶ نفر / تعداد جان باختگان طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۶ نفر اعلام گردید.

۹۹/۰۶/۲۰

سنخگوی وزارت بهداشت دکتر سیما سادات لاری در مورد آمار جدید ویروس کرونا گفت : در طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد مبتلایان جدید ۲۰۶۳ نفر / تعداد مبتلایان بستری شده در بیمارستان ۱۰۴۱ مورد / تعداد کل بهبود یافتگان کرونایی در کشور از ابتدا تاکنون ۳۴۰ هزار و۸۴۲ نفر / تعداد جان باختگان کرونایی طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۲۹ نفر اعلام گردیده است.

آمار ویروس کرونا ۹۹/۰۶/۱۸

تعداد مبتلایان شناسایی شده در ۲۴ ساعت گذشته ، ۲۳۰۲ نفر اعلام گردیده است. از این آمار تعداد ۱۲۲۶ نفر از بیماران در بیمارستان بستری شده اند.تعداد ۳۳۷ هزار و ۴۱۴ نفر از مبتلایان از ابتدا تاکنون بهبود یافته و از بیمارستان ها ترخیص شدند. تعداد جان باختگان طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۳۲ نفر اعلام گردید.

آمار کرونا در ۹۹/۰۶/۱۷

دکتر سیما سادات سالاری با بیان اینکه ۲۱۵۲ نفر مبتلای جدید به کووید ۱۹ شناسایی شده است گفت: روند انتشار ویروس کرونا در کشور همچنان باقی است .از کل مبتلایان جدید تعداد ۱۱۱۶ نفر بستری شده اند. تعداد کل جان باختگان کرونایی طی ۲۴ ساعت گذشته ، ۱۱۷ نفر می باشد. خوشبختانه تعداد ۳۳۵ هزار و ۵۷۲ نفر از بیماران بهبود یافته و از بیمارستان ها ترخیص یافته اند.

آخرین آمار مبتلایان به کووید ۱۹

تعداد مبتلایان کرونا طی ۲۴ ساعت اخیر از جانب سخنگوی وزارت بهداشت ۱۹۹۲ نفر اعلام گردید. از این آمار تعداد ۹۰۵ نفر در بیمارستان ها ومراکز درمانی بستری شده اند.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۱۳۹ نفر از هموطنان در اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده اند.آمار کل بهبود یافتگان از ابتدا تا کنون۳۳۳ هزار و ۹۰۰ نفر اعلام گردید.

آمار کرونا در ایران۹۹/۰۶/۱۵

تعداد مبتلایان جدید ۱۸۹۴ نفر اعلام گردید. تعداد جان باختگان طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۰ نفر می باشد. از بین مبتلایان تعداد ۹۷۶ نفر آنها بستری شده اند. تعداد بهبود یافتگان از ابتدا تاکنون ۳۳۲ هزار و ۱۳۱ نفر اعلام گردید.

آمار کرونا در ۹۹/۰۶/۱۳

سخنگوی وزارت بهداشت ، اعلام نمود طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۵۹۸ نفر مبتلای جدید شناسایی گردید. از بین مبتلایان تعداد ۱۳۰۴ نفر در مراکز درمانی بستری شده اند. آمار جان باختگان کرونایی در روز گذشته منتهی به امروز ۱۳ مرداد ۹۹ ، تعداد ۲۱۵ نفر گزارش گردید. تعداد بهبود یافتگان از ابتدا تا کنون ۲۷۰ هزار و ۲۲۸ نفر میباشد.

سیر صعودی مجدد کرونا در کشور

دکتر لاری از آخرین آمار کرونا در کشور خبر داد ، تعداد مبتلایان جدید ۱۸۵۸ نفر / تعداد بهبود یافتگان و ترخیص شدگان ۳۲۶ هزار و۸۰۱ نفر / تعداد جان باختگان طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۲۵ نفر می باشد.

آمار کرونا در ایران ۹۹/۰۶/۱۱

طبق آخرین گزارشات ، سخنگوی وزارت بهداشت اعلام نمود: در طی ۲۴ ساعت گذشته ، تعداد مبتلایان جدید به ویروس کرونا در کشور ۱۶۸۲ نفر اطلاع رسانی گردیده است، با احتساب این آمار مجموع کل مبتلایان از ابتدا تاکنون  به ۳۷۶ هزار و ۷۹۴ نفر  رسیده است.

تعداد افرادبیمار و  بستری شدگان بیمارستانی ۷۸۶ مورد اعلام گردید.تعداد ۳۷۰۹ نفر از مبتلایان کرونا ازابتدا تاکنون تحت شرایط شدید این بیماری و در مراقبت ویژه قرار دارند. خوشبختانه از ابتدا تاکنون تعداد ۳۲۵ هزار و ۱۲۴ نفر از بیماران و مبتلایان به کووید ۱۹ بهبود یافته و از مراکز درمانی ترخیص شده اند.

تعداد جان باختگان طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۱ نفر اعلام شده است. با احتساب این تعداد متاسفانه از ابتدا تاکنون تعداد کل جان باختگان کشوری ۲۱ هزار و ۶۷۲ نفر می باشد.

روند نزولی کرونا در کشور

طبق بررسی های اخیر در باب آمارها و گزارشات دریافتی از منابع خبری معتبر و همچنین سخنان سخنگوی وزارت بهداشت خانم سیما سادات لاری، شاهد روند نزولی مبتلایان و همچنین جان باختگان در کشور بوده ایم.اخبار حاکم بر کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته به شرح زیر می باشد:

تعداد مبتلایان جدید به ویروس کووید ۱۹ : ۱۶۴۲ نفر

آمار بیماران و بستری شدگان بیمارستانی : ۵۷۳ نفر مورد بیمارستانی و ۳۷۲۹ نفر در بخش مراقبت ویژه میباشند.

تعداد کلی بهبود یافتگان : ۳۲۳ هزار و۲۳۳ نفر

تعداد جان باختگان در روز گذشته : ۱۰۹ نفر

تعداد کل جان باختگان کشوری در اثر ابتلا به کرونا : ۲۱ هزار ۵۷۱ نفر

آمار ویروس کرونا ۹۹/۰۶/۰۶

طبق گفته های سخنگوی وزارت بهداشت ،سیما سادات لاری تعداد مبتلایان جدید طبق نتایج تشخیصی، ۲۱۹۰ نفر شناسایی گردید . از آمار مبتلایان ۱۰۶۳ نفر مورد بیمارستانی به شمار می آیند.مجموع کل مبتلایان از ابتدا تاکنون ۳۶۷ هزار و۷۹۶ نفر می باشد. از ابتدا تاکنون از کل بیماران کرونایی تعداد ۳۸۲۲ نفر در بخش مراقبت ویژه و تحت شرایط شدید در اثر ابتلا به این ویروس قرار دارند.

تعداد کل بهبود یافتگان و ترخیص شدگان مبتلایان به کرونا از ابتدا تا به الان ۳۱۶ هزار ۶۳۸ نفر گزارش شده است. طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد جان باختگان کرونایی در کشور،۱۱۷ نفر اعلام گردید. مجموع جان باختگان کشوری در اثر ابتلا به ویروس کرونا ، ۲۱ هزار و ۱۳۷ نفر می باشد.

آمار کرونا ویروس در ۹۹/۰۶/۰۳

طبق آمار جدید در کشور تعداد ۲۲۴۵ نفر مبتلای جدید به کرونا ویروس شناسایی گردید.با احتساب این آمار مجموع مبتلایان به کرونا ویروس از ابتدا تا کنون ۳۶۱ هزار و۱۵۰ نفر می باشد.از تعداد مبتلایان شناسایی شده تعداد ۱۱۳۲ نفر در بیمارستان بستری شده اند. از کل بیماران کرونایی تعداد ۳۸۴۸ نفر در بخش مراقبت ویژه و تحت شرایط شدید این بیماری به سر می برند.

آمار کل بهبود یافتگان و ترخیص شدگان از بیمارستان از ابتدا تاکنون ، ۳۱۱ هزار و ۳۶۵ نفر می باشد. متاسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۱۳۳ نفر از بیماران کرونایی جان خود را از دست داده اند.مجموع جان باختگان کرونایی در کشور از ابتدا تاکنون ۲۰ هزار ۷۷۶ نفر می باشد.   

کووید ۱۹ در ایران ۹۹/۰۶/۰۲

طبق گفته های سخنگوی وزارت بهداشت در ۲۴ ساعت منتهی به امروز مورخ ۹۹/۰۶/۰۲ ، تعداد ۲۱۱۳ نفر مبتلای جدید به کرونا شناسایی شده است. از این آمار ، تعداد ۸۸۲ نفر بستری شده اند.طبق گزارشات دریافتی ، از ابتدا تاکنون ۳۸۴۱ نفر از بستری شدگان تحت شرایط شدید ، در بخش مراقبت ویژه بستری می باشند.

خوشبختانه تعداد ۳۰۹ هزار و۴۶۴ نفر از مبتلایان به کووید ۱۹ ، بهبود یافته و از بیمارستان ها ترخیص شده اند. طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد جان باختگان کشوری ،۱۴۱ نفر اعلام گردید. تعداد کل جان باختگان به دلیل ابتلا به کرونا از ابتدا تاکنون ، ۲۰ هزار و۶۴۳ نفر گزارش شده است.

راهای پیشگیری از کرونا
اقدامات مبتلایان کرونا
کرونا و خانواده
پیشگیری کرونا
علائم ویروس کرونا
راه های انتقال کووید 19
تست کرونا

تست کرونا

از آن جا که علائم ویروس کووید ۱۹ بسیار شبیه سرماخوردگی و آنفولانزا می باشد دانستن اینکه چه علائمی با خود به همراه دارد و انجام تست های استاندارد و برای اطلاع دقیق از وضعیت سلامت جسمی علاوه بر انجام تست در مراکز پزشکی و آزمایشگاه های مجهز و معتبر ، نیازمند دانش اطلاعاتی بالا در خصوص علائم و حواشی تست کرونا و بهبود این بیماری همه گیر نیز داریم.جهت مطالعه در امر تست کرونا اینجا کلیک کنید .

آمار کلی کرونا در ایران و جهان تا به امروز ۱۴ تیر ۹۹

آمارکووید 19

آذربایجان غربی و شرقی، خوزستان ،کردستان ، کرمانشاه ، هرمزگان ،بوشهر، خراسان رضوی ، ایلام همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند.

اعلام وضعیت قرمز در ارومیه

طبق گزارشات جدیدوضعیت شیوع کووید ۱۹ در ارومیه سیر خطرناکی را طی می کند.این در حالی است که نیمی از شهروندان رعایت مطلوبی در برابر پیشگیری از این ویروس ندارند.شاید عده ای تصور می کنند که این ویروس سیر نزولی دارد و قرار نیست قربانی و مبتلای دیگری داشته باشد ، اما حائز اهمیت است در صورت ادامه این روند این ویروس در کمین همگان خواهد بود و هست.

زنگ خطر ویروس کرونا امروز در ارومیه به صدا در آمد، طبق آخرین گزارشات آماری امروز با آمار ۱۷۲ نفری  مبتلا شدگان به ویروس کرونا مواجه هستیم.متولیان امر در این باره محدودیت هایی جدی باید اعمال کنند، عدم توجه دو سویه مسئولان و مردم زمینه ساز گسترش هرچه بیشتر انتقال این ویروس خطرناک خواهد شد.

ماسک ۲۰هزار تومانی  و عدم توانایی خرید قشر ضعیف ، عدم قدرت فهم بعضی افراد ، نبود شرایط و تدبیر مسئولان نسبت به توزیع رایگان موارد پیشگیری کننده از دیگر نواقص حال حاضر شهر ارومیه و دیگر شهر هایی است که هم اکنون در وضعیت قرمز قرار گرفته اند.

واکسن کرونا در مرحله تست بالینی

واکسن کرونا وارد مرحله تست انسانی می شود. امروز مورخ ۹۹/۰۴/۱۰ ، طبق گفته وزیر بهداشت در مراسم افتتاح نمایشگاه فارمکس خاورمیانه امروز : ایران گام های موثری در مسیر بهبودی و تولید واکسن “کووید ۱۹″برداشته است.

همچنین سعید نمکی گفت : تست حیوانی این واکسن ایرانی با موفقیت طی شده و به زودی فاز کلینکال ترایال تست انسانی این واکسن آغاز می شود.وی تصریح کرد چین ، هند و تولیدکنندگان منطقه ای مواد اولیه دارویی ،دوره هایی را پشت سر گذاشته اند ،بنابراین زمینه مواد اولیه دارویی و سرمایه گذاری روی آن در تولید داخلی اگر چه که هزینه بر است اما در طولانی مدت سرمایه گذاری ملی محسوب می شود.

درادامه سخنان سعید نمکی وی خاطر نشان کرد : در سال جهش تولید در یکی از مهم ترین عرصه های تولید مواد اولیه دارویی گام نهادیم و تردید ندارم که ایران در آینده نزدیک از صادرکنندگان مواد اولیه دارویی خواهد بود.

طبق گزارش روز سه شنبه ژاپن تایمز: واکسن کرونا از نوع تجزیه و تحلیل ژنتیکی است و برهمان اساس تحقیق و تولید شده است. “کن ایشی” در مصاحبه ای خاطر نشان کرد: از سال ۱۹۹۰ چنین تحقیقاتی روی واکسن های مشابه انجام شده و تست آن روی حیوانات نتایج منفی در برنداشته است. واکسن مذکور در بیمارستان شهر اوزاکا روی ۳۰ نفر آزمایش می شود و اگر مورد تایید قرار گیرد در مارس سال آینده می تواند برای ۲۰۰ هزار نفر تولید و مورد استفاده قرار گیرد.

طبق گزارشات استناد شده از سازمان بهداشت جهانی تاکنون ۱۴۰ واکسن تولید شده است که از میان انها تنها ۱۶ مورد ، تاییدیه گرفته اند تا برای آزمایش های کلینیکی مورد استفاده قرار بگیرند.