قابلیت جدید ورد word2020،تبدیل گفتار به متن به صورت خودکار

word2020

قابلیت کاربردی و جدید ورد word MicroSoft طبق خبرهای جدید دنیای نرم افزارهای کامپیوتری،مایکروسافت خبر از قابلیت جدید نرم افزار ورد داده است.تبدیل گفتار و صدا به متن ، همواره مورد توجه کاربران در هر زمینه ای با هر مهارتی بوده است. شرکت های نرم افزاری بسیاری با افزودن این قابلیت موفقیت هایی خوبی در […]