محصول نرم افزار مطب سینوهه

5,000,000 تومان

 

قابلیت های اختصاصی نرم افزار مطب سینوهه :

  • سیستم نوبت دهی هوشمند با قابلیت تعریف تعداد بیمار در یک بازه زمانی
  • سیستم پذبرش هوشمند با قابلیت تعریف سیستم نوبت دهی برای بیماران حاضر در مطب در چند صف متفاوت
  • سیستم بایگانی پرونده های بیماران و سابقه آنها و قابلیت اضافه کردن اطلاعات جدید پزشکی (آزمایش و رادیولوژی و … با اسکنر یا قلم نوری و مقایسه با اطلاعات قبلی
  • سیستم تشخیص بیماری طبق داده های پزشکی
  • و …

 

محصول نرم افزار مطب سینوهه

5,000,000 تومان