نرم فزار مطب سینوهه و سینوهه طبیب

شرکت سوگند رایانه در زمینه تولید و ارائه انواع نرم افزار های مکانیزاسیون نسخ بیمه مراکز پزشکی و دندان پزشکی و فیزیوتراپی و خدمات مکانیزاسیون نسخ شامل جمع آوری و ثبت اطلاعات و ارائه خروجی نسخ بیمه به سازمان های بیمه گر و همچنین تولید و ارائه نرم افزار های اتوماسیون و مکانیزاسیون مراکز پزشکی و درمانی شامل انواع مطب های پزشکی ، دندان پزشکی و فیزیوتراپی و بیمارستانی فعالیت مستمر دارد.

قابلیت های اختصاصی نرم افزار مکانیزاسیون مطب "سینوهه"

 1. سیستم نوبت دهی هوشمند با قابلیت تعریف تعداد بیمار در یک بازه زمانی

 2. سیستم پذبرش هوشمند با قابلیت تعریف سیستم نوبت دهی برای بیماران حاضر در مطب در چند صف متفاوت

 3. سیستم بایگانی پرونده های بیماران و سابقه آنها و قابلیت اضافه کردن اطلاعات جدید پزشکی (آزمایش و رادیولوژی و … با اسکنر یا قلم نوری و مقایسه با اطلاعات قبلی

 4. سیستم تشخیص بیماری طبق داده های پزشکی

 5. سیستم مشاوره و پزشکی بر اساس اطلاعات بالینی و ظاهری بیماران

 6. سیستم مشاوره دارویی

 7. حسابداری (دخل و خرج و هزینه ها) و گزارش ویژه سود و زیان صندوق و قابلیت تعریف و افزایش صندوق های جدید

 8. سیستم ثبت نوبت دهی اتوماتیک از طریق تلفن ثابت بدون نیاز به منشی

 9. سیستم ارائه اطلاعات و خروجی برای سازمان های بیمه گر همکار

 10. سیستم ارجاع بیمار به مراکز درمانی یا پزشکان همکار

 11. سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات آزمایش و رادیولوژی و سونوگرافی

 12. ارائه انواع نمودار های تحقیقی برای رشد یا پیشرفت بیماری به صورت تکی یا گروهی

 13. سیستم هوشمند اعلام مراقبت بیماران تحت کنترل مانند دوران بارداری

 14. قابلیت چاپ دستورات پزشکی در ابتدای نسخ اختصاصی

 15. قابلیت تعریف و طراحی لوگو و سر نسخه و پاکتهای نامه جهت استفاده در مکاتبات