بایگانی برچسب: نرم افزار های سوگند رایانه

نرم افزار های تولیدی شرکت

نرم افزار های تولیدی شرکت

نرم افزار های تخصصی تولیدی شرکت نرم افزار های ارائه شده در شرکت تولید خود شرکت بوده و مجوز های رسمی را از سازمان های مربوطه دارا میباشد. تعدادی از نرم افزار های تولید شرکت شامل : نرم افزار مطب سینوهه نرم افزار سینوهه طبیب نرم افزار صندوق مکانیزه فدرا(در ۴ ورژن : برنز ، […]